+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Wakacje to czas rekreacji. Słowo rekreacja pochodzi od łacińskiego słowa – recreo, recreare –  odnowić, ożywić, stwarzać na nowo ( re – ponownie, creare – stwarzać). W naszej kulturze przyjęło się jako znaczenie fizycznie aktywnego wypoczynku.
Miniony rok szkoleniowy rozpoczął się we wrześniu 2017 roku. W tym okresie realizowany był program dwóch stopni zaawansowania. Dla nas wakacje rozpoczęły się pierwszego lipca.

Wakacje

Formalnie lipiec  i sierpień są miesiącami wolnymi od programowych zajęć Krav Maga. W naszym przypadku wakacje to umowny okres dwóch miesięcy. W praktyce od lat prowadzę zajęcia w tym czasie i uczę umiejętności, które są rozwinięciem zagadnień podstawowych. Część osób łączy letni wypoczynek z dodatkowymi treningami. Odbywa się wówczas ok. 16 treningów.

Dodatkowe umiejętności

Program, który realizuję podczas roku szkoleniowego to twarde podstawy, bez których trudno jest opanować rozszerzony materiał.  Potencjalny agresor potrafi zaskoczyć, dlatego dodatkowy (wakacyjny)  zakres treningowy obejmuje naukę specyficznych rozwiązań specyficznych problemów. Oprócz poznania rozwiązań fizycznych, zwracam uwagę na przygotowanie psychiczne i swoistą wewnętrzną dyscyplinę postępowania w sytuacjach kryzysowych. Mocna psychika pozwala na konsekwentne trzymanie się planu, aż do ostatecznego zwycięstwa. Wydaje się to dosyć trudne w momencie kiedy wychodzimy poza naszą strefę komfortu. Z drugiej strony kiedy znamy już logikę systemu, okazuje się niezmiernie łatwe.

Wakacje w Krav Maga?

Moja opinia na temat wakacji w Krav Maga jest taka: nie ma wakacji od treningów, tak jak nie ma wakacji od snu i oddychania. Jeżeli podchodzisz do rozwijania swoich umiejętności poważnie, to  dwumiesięczna przerwa w tak specyficznej aktywności jak Krav Maga, powoduje regres. Nie chodzi jedynie o brak uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach, ale też o indywidualną pracę treningową.

Sposób na mobilizację

Dla wielu uczestników dni treningowe to swoiste punkty, które w  szczególny sposób ich dyscyplinują, na przykład pod względem sposobu i godzin odżywiania się, dodatkowej aktywności fizycznej oraz planowanego odpoczynku. Kalendarz wytycza czas, kiedy trzeba iść na trening i mobilizuje aby go efektywnie wykorzystać.

Czternaście dni

Dwa miesiące przerwy zaburza, a w wielu przypadkach dewastuje taki styl życia. Brak „obowiązkowego” treningu i zmniejszenie aktywności fizycznej rozleniwia. Samodyscyplina ustępuje przed wymówkami, co w rzeczywistości przekłada się na porzucenie zdrowych nawyków, większą wagę i słabszą kondycję. Kiedyś usłyszałem, a także osobiście zaobserwowałem, że brak treningów w ciągu czternastu dni znacznie resetuje wypracowaną poprzednio kondycję i umiejętności. Po tym okresie powrót do systematycznych zajęć wydaje się być dosyć trudny.

Warto planować

Lato to pora roku, która sprzyja urlopom i wyjazdom. Wakacje dają nam dużo okazji do obserwacji otoczenia. Warto wykorzystać ten czas do nauki i rozwoju świadomości sytuacyjnej. Szczególnie dobrym „poligonem” są podróże, podczas których spotykamy się z innymi ludźmi, kulturami i zachowaniami. Warto też tak zaplanować czas, aby znaleźć  miejsce na kontynuację i rozwijanie nauki Krav Maga, i nie chodzi tu tylko o uczestnictwo w zajęciach wakacyjnych organizowanych w Szkole, ale o samodzielną pracę treningową, niezależnie od miejsca w jakim spędzamy wakacje.

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2018 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione