+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Obrona…

O książce „ Jak się obronić przed uzbrojonym napastnikiem”, której autorami są Imi Lichtenfeld, twórca Krav Maga oraz Eyal Yanilov, jego uczeń a zarazem mój nauczyciel, pisałem już wcześniej. Uważam że powinna to być obowiązkowa lektura i jeżeli poważnie podchodzisz do treningów Krav Maga, koniecznie musisz ją przeczytać .

W rozdziale dziesiątym pod tytułem: „Obrona przed dwoma uzbrojonymi napastnikami”, znajdziesz wiele wskazówek, które są pomocne w takim rodzaju konfrontacji. Tytułowych dwóch uzbrojonych przeciwników to uproszczenie, mające na celu przedstawienie kluczowych rozwiązań pomagających w zdobyciu przewagi, gdy masz do czynienia z ich grupą.

Rozpoznanie.

Zawsze musisz się orientować z iloma napastnikami masz do czynienia. Musisz być świadomy sytuacji w jakiej się znajdujesz. Osobiście zawsze uczę żeby zakładać, że przeciwników jest kilku. W ten sposób zmienia się mentalne nastawienie,  wzmacnia czujność i gotowość do natychmiastowej reakcji.

Konfrontacja z dwoma lub więcej napastnikami może mieć charakter walki, samoobrony lub kombinacji obu.

Sprawa jest jasna, gdy wiesz czym różni się samoobrona od walki oraz jak zrobić z tego użytek w kontekście swojego położenia. Twoje działanie będzie oczywiście różnić się od konfrontacji z jednym przeciwnikiem. Będziesz zmuszony do podjęcia szeregu natychmiastowych decyzji oraz bardzo szybkiego i precyzyjnego wykonywania technik. Dokładność i siła obron, uderzeń i kopnięć będzie kluczowa pod presją czasu.

 

 

Musisz przyjąć najlepszą z możliwych pozycji względem wszystkich napastników.

W momencie, kiedy zorientujesz się, że przeciwników jest wielu musisz przyjąć najlepszą z możliwych pozycji względem nich i maksymalnie rozszerzyć swoją uwagę na każdego.  Zapewne znasz pojęcie – trzy głowy w jednej linii. Odnosi się ono właśnie do sytuacji, gdzie przeciwko Tobie występują dwie osoby. Musisz się ustawić w taki sposób, aby wasze głowy tj. Twoja, agresora nr 1 i agresora nr 2 były w jednej linii. Wówczas „uporządkujesz problemy do rozwiązania”. Pierwszym problemem, którym się zajmiesz jest agresor nr 1. Jest on jednocześnie przeszkodą oddzielającą Cię od agresora nr 2.Schemat jest uproszczony, lecz przedstawia istotę problemu. Oczywiście ważne jest otoczenie, Twoje uzbrojenie, uzbrojenie napastników oraz Twoja i ich kondycja oraz wola walki.

Jeśli poświęcisz zbyt wiele uwagi jednemu napastnikowi, pozostali będą mogli działać bez zakłóceń.

Autorzy podają tu przykład przez analogię do walki z jednym przeciwnikiem, kiedy koncentrujesz się jedynie na pracy jego rąk, odsłaniając się na jego kopnięcia. Po prostu trzeba się „sprężać”, działać szybko, pewnie i precyzyjnie kontrolując otoczenie konfrontacji. Łatwe?

 

 

Obrona i kontratak bardziej szczegółowo

Dalej opisany jest przykład – tytułowa obrona przed dwoma uzbrojonymi przeciwnikami. Jeden posiada kij, drugi trzyma nóż. Oczywiście na potrzeby książki są zdefiniowane formy ataków jakie wykonują. Dzięki takiemu zabiegowi możemy dostać kilka szczegółowych rad jak postąpić w takiej sytuacji.

 

 1. Rozpoznajesz, że sytuacja jest skrajnie niebezpieczna, więc opuszczasz miejsce zagrożenia najszybciej jak potrafisz.
 2. Tak jak pisałem powyżej. Wystrzegaj się poświęcania nadmiernej uwagi tylko jednemu napastnikowi. Jak najszybciej skutecznie obezwładnij pierwszego napastnika, potem skup się na kolejnych, jeżeli to konieczne.
 3. Skracaj dystans dzielący Cię od napastnika, aby skutecznie bronić się i atakować. Musisz robić to w taki sposób, aby działanie oddalało Cię od pozostałych napastników. W teorii wydaje się to być łatwe, w praktyce nie zawsze. Skuteczność tego działania jest uzależniona od wielu istotnych czynników.
 4. Unikaj stawania lub przemieszczania się pomiędzy dwoma napastnikami. Jeżeli taki manewr jest konieczny musisz to zrobić:
  a) najszybciej jak potrafisz
  b) podejmując działania wobec bardziej niebezpiecznego agresora (rodzaj broni, poziom agresji, wyszkolenia)
  c) podejmując działania wobec obu.
 5. Podejmuj działania zarówno w celu obrony, jak i dla zaatakowania napastników, ustawiając się tak, by jeden z napastników służył Ci jako tarcza lub zapora oddzielająca od pozostałych. Efekt ten uzyskasz:
  a) przemieszczając się we właściwym kierunku
  b) obracając i umieszczając jednego z atakujących pomiędzy Tobą a pozostałymi.
 6. Pchniecie jednego napastnika w stronę drugiego (…)
  a) wykonanie skutecznego kontrataku i pchnięcie jednego przeciwnika w stronę drugiego
  b) obezwładnienie drugiego przeciwnika, którego działania zostały zakłócone po przez działania z punktu a)
  c) i/ lub wycofanie się z miejsca zajścia.
 7. W sytuacji asymetrycznej, gdy każdy z napastników ma inny rodzaj broni, stwarzającej odmienne poziomy rażenia i zagrożenia, podejmij najpierw działania, które ograniczą zdolność ataku bardziej niebezpiecznego napastnika, biorąc jednocześnie pod uwagę możliwość dalszego działania pozostałych napastników.
 8. Jeżeli to możliwe rozbrój jednego z atakujących i wykorzystaj pozyskaną broń do obrony i kontrataku.
 9. Uważaj, aby oba rodzaje broni nie wpadły w ręce przeciwnika.

 

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2018 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione