+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Nie lubię używać słów wszystko, nic, zawsze, nigdy i ich pochodnych. Fałszują rzeczywistość i wprowadzają w błąd. Sam używałem i nadal często spotykam się ze stwierdzeniem, że Krav Maga jest dla wszystkich. Po wielu latach pracy instruktorskiej mam odmienne zdanie. Poniżej przedstawiam listę osób dla których treningi Krav Maga nie są rekomendowane lub są rekomendowane po spełnieniu dodatkowych warunków.

 • Krav Maga dla dzieci. Odebrałem telefonom matki, która chciała zapisać na zajęcia kilkuletnie dziecko. Często zadaję pytanie takim rodzicom czy wiedzą czym jest Krav Maga i czy sami potrafią się obronić. Nie usłyszałem jeszcze konkretnej odpowiedzi.
  Co do treningów dzieci to proponuję zajęcia sportowe ogólnie rozwijające sprawność i siłę. Uważam że trening Krav Maga dla dzieci ma sens od 12 roku życia, co związane jest z ich dojrzewaniem emocjonalnym, psychicznym i fizycznym. Obowiązkiem rodziców jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.
 • Młodzież sprawiająca problemy wychowawcze. Kolejna grupa rodziców to osoby, które kontaktują się w sprawie „wychowania” ich dzieci. Dotyczy to przede wszystkim problemu braku aktywności fizycznej, przesiadywania przed komputerem i wybryków na pograniczu prawa. Kiedyś się na to nabrałem i naiwnie myślałem, że treningi Krav Maga rzeczywiście pomogą w „ustawieniu” młodego człowieka na odpowiednim torze. Okazało się, że była to zwykła „spychoterapia” ludzi, którzy uspokoili sumienie bo „coś zrobili”. Rolą rodziców jest przekazanie dziecku odpowiednich wartości, ja mogę nauczyć je wtedy jak się bronić.
 • Osoby które „chcą tylko spróbować Krav Maga”. W większości to teoretycy mieszkający w swoich głowach. Wybór Krav Maga to kolejny kaprys. Traktują Instruktora i system przedmiotowo, oczekując że okoliczności, technik i taktyka zostaną dopasowane do ich ograniczeń. Zapłacili, to należy im się dyplom.
 • Osoby niezdyscyplinowane. Pojawiają się na szkoleniu od czasu do czasu (bo mogą). Utrudniają trening osobom systematycznym i zaangażowanym. Przez swoje podejście nie są w stanie nauczyć się podstawowych technik. Z powodu swojej przypadkowej obecności, nie mogą nadążyć za realizowanym programem. Winę za ich niski poziom ponosi Instruktor lub partner z którym ćwiczą.
 • Gwiazdorzy, którzy niejedno już ćwiczyli. Właściwie trening jest im niepotrzebny. Zjawiają się by opowiadać swoją historię. Ich poziom zaawansowania w Krav Maga pozwala im korygować błędy instruktora. Gdy zaczynają się sparingi odnawia im się kontuzja. Nie uczestniczą w egzaminach, bo oni robią to dla siebie.
 • Osoby nielubiące pracy i wysiłku fizycznego. Przeważnie na jednym z pierwszych treningów „łapią” kontuzję lub infekcję i na tym kończą swoją karierę.
 • Mężczyźni i kobiety, którzy myślą, że nauczą się Krav Maga unikając kontaktu fizycznego w postaci przyjmowania i zadawania ciosów, kopnięć itp.
 • Osoby z niedostateczną sprawnością fizyczna. Mam na myśli, przypadki gdzie proste ćwiczenia gimnastyczne są poza zasięgiem osoby chcącej nauczyć się Krav Maga. W zależności od skali problemu istnieją dwa podstawowe rozwiązania. Pierwsze, to fachowa pomoc specjalisty (bardzo często fizjoterapeuty/ rehabilitanta) w nauce tych ćwiczeń i poprawie kondycji. Drugie to samodzielna praca.
 • Niedojrzałość emocjonalna i/lub psychiczna. Dojrzałość i stabilność emocjonalna i psychiczna to gwarancja, że nie zrobimy sobie albo komuś krzywdy. Krav Maga to broń.
 • Osoby chore psychiczne.
 • Osoby z problemami natury kryminalno-prawnej.

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2020 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione