+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

W poprzednich wpisach zamieściłem wskazówki jak wykonać uderzenie proste lewą i prawą ręką.Dlatego w bieżącym zajmę się postawami ciała, z których powinieneś umieć je wyprowadzić.

Postawy

W Krav Maga wyróżniamy cztery podstawowe postawy ciała:

  1.  bierną
  2.  przygotowania
  3.  gotowości
  4.  walki 

Postawa bierna

Jest bezpiecznie. Dlatego jesteś rozluźniony ale czujny. Twoje ramiona są opuszczone. Stopy ustawione równolegle.

Postawa przygotowania

Oceniasz, że jest bezpiecznie, ale musisz  przejść na wyższy poziom czujności i przygotowania. Z tego powodu, ramiona są zgięte w łokciach, dłonie znajdują się na wysokości splotu słonecznego i mają neutralne położenie podobne do gestykulacji, kiedy tłumaczysz komuś coś spokojnie. Stopy ustawione równolegle.

Postawa gotowości

Wiesz, że okoliczności zmuszają Cię do gotowości odparcia i użycia siły fizycznej. Ramiona są zgięte w łokciach, dłonie otwarte i uniesione na wysokość głowy. Co najważniejsze w tej postawie ramiona, przedramiona  i dłonie stanowią pierwszą przeszkodę dla potencjalnego ataku. Stojąc obok i patrząc na Ciebie, mam wrażenie że Twoje ciało „mówi” nie podchodź, odejdź, nie chcę kłopotów. Stopy ustawione równolegle, nogi lekko ugięte w kolanach.

Postawa walki

Jak sama nazwa wskazuje stosowana jest w walce. Przypomnij sobie wizerunek rycerza w lewej ręce trzymającego tarczę , w prawej unoszącego miecz. Lewa noga jest wysunięta do przodu i lekko ugięta w kolanie, podczas gdy prawa noga z tyłu lekko ugięta w kolanie, z lekko uniesiona pietą.  Z grubsza tak wygląda tzw. lewa postawa walki. Oczywiście Ty nie masz tarczy i miecza, masz za to odpowiednio ustawione ramiona, przedramiona i dłonie. Szkoły samoobrony i walki różnią się detalami co do tej postawy.

Stabilna platforma

Postawa ciała to podstawowa  „platforma”, z której musisz umieć wyprowadzać uderzenia.
Dlatego dystans w jakim od Ciebie znajduje się agresor determinuje użycie odpowiedniego rodzaju uderzenia. Użycie uderzenia prostego najczęściej przypisane jest do dystansu średniego.

Z założenia Krav Maga nie jest sportem. System ma Ci pomóc w różnych sytuacjach  fizycznego zagrożenia Twojego zdrowia i życia. Dlatego musisz umieć uderzać z nietypowych postaw ciała wymuszonych okolicznościami w jakich się znalazłeś. Cztery opisane powyżej są bazowymi przykładami ustawienia ciała. Mnogość wariantów, jak już wspomniałem, zależy od konkretnych sytuacji.

Nietypowe pozycje

Wymienię tylko kilka, musisz umieć uderzać gdy np. leżysz, klęczysz, siedzisz, kucasz.
Leżysz na plecach, agresor siedzi na Tobie lub znajduje się między  Twoimi nogami.  Ty siedzisz na agresorze lub jesteś między jego nogami. Leżysz na prawym lub lewym boku oraz agresor leży na boku. Siedzisz na krześle lub w fotelu samochodowym. Klęczysz usiłując wstać lub jedną nogą klęczysz na agresorze itd.

Ważne podstawy

Z pewnością musisz zrozumieć i opanować uderzenia proste z podstawowych postaw, aby potem rozwijać swoje umiejętności eksperymentując z różnymi mniej typowymi ustawieniami ciała.
Wniosek jest taki – prawidłowa praca, nóg, bioder, tułowia, odpowiednie oddychanie, moment napięcia mięśni i ich rozluźnienie powtarza się w różnych kombinacjach.

Zaczynaj powoli

Ponieważ swobodne przechodzenie z jednej postawy ciała do drugiej oraz wyprowadzane poprawne technicznie uderzenia poprzedzają kolejny etap nauki jakim jest poruszanie się w walce lub podczas wykonywania technik samoobrony to musisz je znać. Odpowiedni sposób przemieszczania się jest umiejętnością niezbędną z punktu widzenia techniki i taktyki. Często jest to element treningowy sprawiający wiele trudności osobom o słabej koordynacji ruchowej, z tego powodu wymaga poprawnego wzorca ruchu i ćwiczenia według formuły: „powoli znaczy płynnie, płynnie znaczy szybko”.

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2019 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione