+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Krav Maga dla początkujących, dlaczego to takie ważne?

Krav Maga dla początkujących to najważniejszy etap w nauce izraelskiego systemu samoobrony i walki.
W roku 2005 tj. po czterech latach treningów, obozów, seminariów zostałem dopuszczony do udziału w kursie instruktorskim, który odbył się w Krakowie. Miejscem zakwaterowania i treningów był ośrodek sportowy KS Bronowianka. Instruktorami którzy nas uczyli byli Eyal Yanilov, Tomasz Adamczyk, Amnon DarsaTommy Blom. Równocześnie odbywał się kurs instruktorów militarnych w 6 Brygadzie Desantowo Szturmowej.

Międzynarodowe towarzystwo.

W kursach uczestniczyli ludzie z wielu krajów europejskich, Rosji i z Ameryki Południowej. Do tej pory uważam, że było to jedno z najlepszych doświadczeń w moim życiu. Pamiętam, że bardzo się zdziwiłem gdy na moim dyplomie ukończenia kursu przeczytałem  Self Defense Krav Maga Instructor (Basic). Nie mogło do mnie dotrzeć dlaczego wpisali nam w certyfikatach słowo basic (ang. basic – podstawowy, zasadniczy, fundamentalny). Cztery lata intensywnych treningów, seminaria, obozy, drogi i wyczerpujący kurs instruktorski i w efekcie jedno słowo które zmienia cały kontekst? O co chodzi? Trochę się wkurzyłem.

Kurs instruktorski IKMF Krav Maga Kraków 2005

Uczestnicy kursu instruktorskiego IKMF Krav Maga Kraków rok 2005.

Kiedy w 2001 roku zaczynałem uczyć się Krav Maga, najpopularniejszy marketingowy tekst ówczesnego Instytutu KM brzmiał mniej więcej: nauczymy Cię  Krav Maga w trzy miesiące! W tym roku minie 17 rok i nadal się uczę (teraz wiem co to jest Krav Maga dla początkujących). Co więcej mam poczucie, że „im dalej w las tym więcej drzew”. Jednocześnie, wprost proporcjonalnie do mojej rosnącej pokory obserwuję niesamowity „wysyp”, można powiedzieć „światowej sławy” Ekspertów i Instruktorów Krav Maga, którzy takich refleksji nie mają.

Mit błyskawicznych rezultatów.

Mit błyskawicznego osiągania rezultatów dotyka wszystkich dziedzin naszego życia. Napisałem mit, bo w rzeczywistości wiele rzeczy
i usług za które płacimy okazują się błyskawiczne tylko z nazwy. Istnieje przyspieszenie spowodowane technologią i technicznymi środkami komunikacji. Jest jednak wiele obszarów gdzie środki techniczne są narzędziami usprawniającymi i ułatwiającymi procesy osiągnięcia celu, jednak zasadnicza praca zależy od naszego wysiłku intelektualnego i fizycznego. Takim obszarem jest nauka i studiowanie Krav Maga. W swojej szkole Krav Maga  trzymam się standardów wyznaczonych przez Eyala Yanilova. Zakres programu nauczania jest podzielony na dwie części tj. początkujący (zakres stopni P1-P5) i zaawansowany (zakres stopni G1-G5). Zakres zaawansowany od stopnia G2 zawiera dodatkowe elementy ochrony osobistej VIP Krav Maga, jednej ze specjalizacji systemu, której jestem instruktorem.

Czas szkolenia.

Rok szkoleniowy rozpoczyna się we wrześniu i trwa do końca czerwca. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Jeden trening trwa półtorej godziny. Średnio w miesiącu jest osiem treningów, co daje 12 godzin zegarowych. Wiele zależy od poziomu sprawności intelektualnej i fizycznej osób rozpoczynających naukę. Z doświadczenia wiem, że opanowanie jednego zakresu np. stopnia P1, to okres ok. pięciu miesięcy. Patrząc na kartkę papieru zapisaną wymaganiami testowymi można odnieść mylne wrażenie, że to niewiele materiału. Jestem zdania, że zakres stopni Krav Maga dla początkujących P1,P2,P3,P4 to najistotniejsza część nauki. Bez doskonałego opanowania tego programu, nie ma możliwości na dalszy poprawny rozwój umiejętności technicznych i taktycznych. Jeżeli wszystko idzie zgodnie z planem, osoba chcąca nauczyć się Krav Maga musi na naukę tych podstawowych umiejętności poświęcić 20 miesięcy, co w praktyce oznacza dwa lata. Z prostego wyliczenia wynika, że aby osiągnąć stopień G5 zaliczając egzaminy w terminach co 5 miesięcy trzeba na osiągnięcie celu poświęcić ok. 5 lat.

Optymistycznie.

Jest to wersja optymistyczna, ponieważ w tak długim okresie czasu mają miejsce różne zdarzenia, które zakłócają ten proces. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, piszę w tym miejscu o trenowaniu, nie o bywaniu na treningach. Co do samych egzaminów, ich forma przeprowadzania pozwala na testowanie nabytych umiejętności w sposób permanentny tzn. zdając egzamin na stopień P1 – jesteś testowany tylko z tego zakresu. Zdając egzamin na stopień P2 – jesteś testowany z zakresu materiałowego P1 i P2. Zdając egzamin na stopień G1 – musisz ponownie przejść przez wszystkie stopnie P1,P2,P3,P4,P5 i dopiero G1. Taka forma egzaminowania tłumaczy też długość trwania samego egzaminu, który może trwać kilkanaście godzin non-stop. Odpowiedni nabór, selekcja, program i forma jego realizacji, sposób weryfikacji umiejętności w trakcie egzaminów daje w rezultacie wysoki standard szkolenia.

Oczekiwania vs. rzeczywistość.

Oczekiwania myślących o nauce Krav Maga są różne. W praktyce wygląda to tak, że większość chce niezobowiązującej próby. Prowadząc poważną Szkołę nie można sobie pozwolić na pojawianie się na większości treningów nowych osób, którym trzeba tłumaczyć za każdym razem podstawy. Większość osób dzwoniących i zadających pytania nie przeczytała podstawowych informacji, które są opublikowane na oficjalnej stronie internetowe Szkoły. Podane są tam odpowiedzi na pytania, które są zadawane i powtarzają się od lat. Na stronie trzeba też zapoznać się z warunkami bezpieczeństwa. Większość osób odpada na tym etapie.

Czytelne zasady.

Prowadząc Szkołę mam jasne i czytelne zasady, szkoła uczy, wymaga i oczekuje postępów od uczniów. Wiąże się to z obowiązującą dyscypliną i z ciężką fizyczną pracą treningową (która w ostatnich latach jest raczej mało popularna). Przyjemność i satysfakcja jest produktem ubocznym dobrego szkolenia a nie jego celem. Umiejętności i wartości jakie przekazuję są osiągane po przez zaangażowanie i wysiłek. Trzeba mieć dużo wewnętrznej motywacji aby pokonać każdy kolejny etap zaawansowania. Osoba rozpoczynająca  naukę musi liczyć się z tym, że nie dostosuję programu do jej ograniczeń. To ona po przez pracę musi te ograniczenia redukować i stawać się „lepszą wersją siebie”.

Krav Maga to broń.

Krav Maga jest bronią. Nikt świadomy i zdrowy psychicznie nie traktuje broni jako zabawki, a celowania nią do innych jako rozrywki. Fundamentem na którym buduje się późniejszy zaawansowany rozwój jest Krav Maga dla początkujących. Podstawowe poziomy szkolenia weryfikują fizycznie i psychicznie osoby nie mające predyspozycji do zaawansowanej pracy (zdarzenia losowe powodujące przerwanie nauki są niezmiernie rzadkie), a przede wszystkim uczą jak odróżnić myśl od czynu. Dobre podstawy techniczne i taktyczne przekładają się na dobre reakcje, odruchy i nawyki.
Dzięki opanowaniu podstaw zyskujemy sprawność fizyczną, siłę i wytrzymałość. Wiemy jak unikać niebezpiecznych sytuacji w życiu i jak dbać o swoje bezpieczeństwo podczas treningu. Uświadamiamy sobie, że nie ma drogi na skróty, a jedyna skuteczna ścieżka rozwoju to inwestycja swojego czasu i ciężkiej pracy. Dzięki dobrym podstawom uwalniamy się z pomieszania pojęć dotyczących Bezpieczeństwa Osobistego i doskonalimy swoją świadomość sytuacyjną. Krav Maga nie jest dla wszystkich, jest dla wytrwałych.

Warto się uczyć.

Zawodowo zajmuję się Bezpieczeństwem Osobistym. Śmiało mogę powiedzieć, że Krav Maga jest jedną z części składowych Bezpieczeństwa Osobistego. Co więcej, twierdzę, że jej studiowanie jest podstawą zrozumienia i praktycznego zastosowania zasad Bezpieczeństwa Osobistego. Z perspektywy minionych 13 lat, słowo basic (ang. basic – podstawowy, zasadniczy, fundamentalny) było dla mnie błogosławieństwem i punktem zwrotnym w pojmowaniu otaczającej mnie rzeczywistości.

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015
Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285
G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

© 2018 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione