+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Krav Maga dobre wychowanie i świadomość

Większości sytuacji konfliktowych można uniknąć. Większość sytuacji, gdy ktoś staje się ofiarą przestępstwa jest prawdopodobnie do uniknięcia. Kluczowym pojęciem jest słowo świadomość.
Świadomość, to wiedza na temat tego czym rzeczy są. Świadomość rozwija się przez edukację na dwóch płaszczyznach- teoretycznej i praktycznej. Człowiek posiadający odpowiedni poziom świadomości jest w stanie rozpoznać i zidentyfikować zjawiska i procesy, które zachodzą w jego otoczeniu lub dotyczą go osobiście. Odpowiednio wczesne rozpoznanie i identyfikacja pozwalają na odpowiednią reakcję.

Krav Maga dobre wychowanie a ignorancja

Co więcej, wiedza na temat tego, czym rzeczy są, pozwala odróżnić fikcję od rzeczywistości.
W bezpieczeństwie osobistym prawda obiektywna ma największą wartość. Dzięki jej poznaniu wiemy czego bronić, za jaki walor podejmować ryzyko oraz co lekceważyć i omijać szerokim łukiem. W opozycji do świadomości stoją nieokrzesane emocje i zwykła ignorancja.

Krav Maga dobre wychowanie i sytuacje bez sensu

Jak ocenić to, że niektórzy ludzie gotowi są poświęcić swoje zdrowie, a czasami życie, angażując się w niebezpieczne sytuacje konfliktowe w agresywnym sporze o wózek w supermarkecie, miejsce do kasy lub miejsce parkingowe. Setki przykładów agresji drogowej uwiecznionych w filmach publikowanych na YouTube, wynikających z przerostu ego, emocji i głupoty. Zadaj sobie pytania: Po co? Dlaczego? Czy warto?

Krav Maga dobre wychowanie „Savoir-vivre”

Cytat z Wikipedii:

„Savoir-vivre (fr. savoir – wiedzieć, vivre – żyć; „znajomość życia”) – ogłada, dobre maniery, bon-ton, konwenans towarzyski, znajomość obowiązujących zwyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności funkcjonujących w danej grupie.

Wyrażenie savoir-vivre pochodzi z języka francuskiego i jest złożeniem dwóch czasowników w formie bezokolicznika. Savoir znaczy wiedzieć, vivre znaczy żyć. Stąd savoir-vivre przetłumaczyć można jako sztuka życia. Wzięte razem, tworzą splot słów, który można rozumieć przede wszystkim jako znajomość obyczajów i form towarzyskich, reguł grzeczności, a interpretując je, także jako umiejętność postępowania w życiu i radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach.” (https://pl.wikipedia.org/wiki/Savoir-vivre)

Krav Maga dobre wychowanie w praktyce

Jak widzisz podstawą savoir-vivre jest świadomość, a funkcją wytyczanie reguł pomocnych w trudnych sytuacjach. Oczywiste jest to, że jest narzędziem ludzi cywilizowanych, którzy w pierwszej kolejności chcą rozwiązać problem w sposób nie stwarzający kłopotów.

Niestety nasza cywilizacja zmieniła kierunek. To co płytkie i chamskie staje się popularne, staje się standardem postępowania. Uprzejmość i dobre wychowanie postrzegane jest jako słabość. Niestety na horyzoncie nie widać zmiany trendu.  W związku z tym warto mieć w zanadrzu inne argumenty. Podstawowym atutem jest umiejętność fizycznej obrony swojego zdrowia, życia i mienia. Nie ma bardziej przykrego obrazka niż poturbowany, inteligentny, dobrze wykształcony i dobrze wychowany człowiek, którego oprawcą okazuje się prostak nie rozumiejący znaczenia zwrotów proszę, dziękuję, przepraszam.

Mój ulubiony fragment filmu Sherlock Holmes:

 

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2019 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione