+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Wszystkie osoby zaczynające naukę Krav Maga w mojej szkole muszą podpisać dokument – Warunki Uczestnictwa w Szkoleniu.
Złożenie podpisu to oświadczenie, że uczestnik zapoznał się i zrozumiał zasady, którymi kierujemy się podczas prowadzenia zajęć.

Krav Maga bezpieczeństwo podczas treningu

Poniższe przykładowe punkty dadzą Ci wyobrażenie, o jakie zasady chodzi:

  • Uczestnik zobowiązany jest do całkowitego podporządkowania się zasadom bezpieczeństwa podczas zajęć. Uczestnik zobowiązany jest do dbania o bezpieczeństwo własne i osób z którymi ćwiczy.
  • Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom chorym, kontuzjowanym, z podejrzeniem obrażeń wewnętrznych oraz osobom, które w czasie poprzedzającym zajęcia uległy wypadkom mogącym spowodować obrażenia groźne dla ich życia i zdrowia.
  • Uczestnik ma obowiązek zgłosić Instruktorowi jeżeli ma jakiekolwiek schorzenia lub/i doznał kontuzji na innych zajęciach i w innych okolicznościach, także związanych ze sportem, sportami walki, sztukami walki, systemami walki.
  • Uczestnik ma bezwzględny obowiązek poinformować Instruktora jeżeli jest świadomym nosicielem choroby, która podczas treningu może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych uczestników szkolenia.
  • Zabrania się uczestnictwa w zajęciach  pod wpływem alkoholu, środków odurzających i dopingujących. Osoby nie przestrzegające tego punktu tracą bezwarunkowo statut uczestnika i są usuwane ze szkolenia. Zabrania się stosowania podczas zajęć powyższych środków.
  • Uczestnik podczas szkolenia musi zachować szczególną uwagę i dyscyplinę oraz wykonywać tylko polecenia Instruktora prowadzącego zajęcia.
  • Jeżeli Uczestnik podczas zajęć dozna urazu, kontuzji lub źle się poczuje musi natychmiast zgłosić to Instruktorowi prowadzącemu. Obowiązek taki mają również inne osoby partner ćwiczące z tą osobą.
  • Każdy Uczestnik ćwiczy proporcjonalnie do swoich możliwości. Uczestnik może przerwać sesję treningową w dowolnym momencie, musi jednak zgłosić to Instruktorowi.

Krav Maga bezpieczeństwo – badania medyczne

Musisz uświadomić sobie, że zajęcia Krav Maga nie są zajęciami sportowymi ani rekreacyjnymi (chociaż wiele osób tak je traktuje). Podczas treningów występuje  znaczny wysiłek fizyczny. Dlatego zawsze zalecam przeprowadzenie badań w Specjalistycznej Przychodni Sportowej i ocenę stanu zdrowia przez lekarza specjalistę najlepiej gdyby był czynnym sportowcem.

Krav Maga bezpieczeństwo – stopnie zaawansowania

Ucząc Krav Maga przede wszystkim uczę zasad dbania o bezpieczeństwo osobiste. Czystą głupotą byłoby nie zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas treningu. Musisz sobie uświadomić, że rozpoczynając naukę przejdziesz okres adaptacji tj. przyzwyczajenia Twojego organizmu oraz psychiki do warunków treningowych.
W celu płynnego przeprowadzenia tego procesu wprowadzono stopnie zaawansowania. To właśnie stopnie określają zakres i poziom trudności materiału, jaki musisz opanować aby je zdobyć. Dzięki temu mechanizmowi możesz z biegiem czasu systematycznie i bezpiecznie przechodzić na wyższy poziom zaawansowania.

Krav Maga bezpieczeństwo krok po kroku

System stopni jest nierozerwalnie połączony z zasadami bezpieczeństwa podczas treningu. Bardzo często zdarzają się osoby mające mylne pojęcie dotyczące oceny swoich umiejętności. Dotyczy to przeważnie osób rozpoczynających naukę. Chcą one jak najszybciej znaleźć się w grupie osób zaawansowanych i niejednokrotnie nie potrafią zrozumieć, że w trosce o swoje bezpieczeństwo powinni zapoznawać się z materiałem od samego początku krok po kroku. W dzisiejszych czasach oczekuje się natychmiastowych efektów, w Krav Maga efekty przychodzą wprost proporcjonalnie do zaangażowania i świadomości.

Krav Maga bezpieczeństwo – pierwsza zasada

Pierwsza zasada Krav Maga mówi – unikaj niebezpiecznych miejsc i sytuacji. W całości ma zastosowanie podczas treningów. Niektóre techniki są w rzeczywistości niebezpieczne, ale metoda ich nauczania pozwala na  bezpieczną pracę treningowa. Głównymi przyczynami kontuzji są brak koncentracji, lekceważenie wskazówek Instruktora, brak panowania nad emocjami i przerost EGO.

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2019 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione