+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Poczucie bezpieczeństwa różni się od obiektywnego stanu bezpieczeństwa. Wiele kursów samoobrony reklamowanych jest jako te, które dają poczucie bezpieczeństwa. Właściwie to rzeczywiście dają poczucie, które jest fałszywie identyfikowane z realnymi umiejętnościami radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Cechą charakterystyczną tych „eventów” jest brak nauki podstawowych wartości i mechanizmów, które są fundamentem samoobrony. Bardzo dużo emocjonalnych doznań i brak dyscypliny.

Krav Maga dyscyplina

dyscyplina

  1. zasady regulujące sposób zachowania, postępowanie w określonym środowisku, w danej grupie ludzkiej; porządek, posłuszeństwo, posłuch, subordynacja;
  2. stan uporządkowania czyjegoś sposobu postępowania, systemu wartości; rygor moralny, samokontrola;[1]

 

Krav Maga dyscyplina na treningu

Nieodzownym elementem każdego treningu jest dobrze rozumiana dyscyplina. W treningu Krav Maga najważniejsza jest dyscyplina pojmowana jako samokontrola. Takie podejście jest kluczowe w opanowaniu umiejętności technicznych i intelektualnego pojęcia systemu. Jest także nieodzownym elementem bezpieczeństwa podczas treningu.

Krav Maga dyscyplina i „bezstresowcy”

Rozpoczynając szkolenie można mieć już  „wyrobioną” dyscyplinę wewnętrzną, która zazwyczaj jest oznaką dobrego wychowania lub nie mieć o niej żadnego pojęcia. W drugim przypadku odkrywanie i nabywanie tego stanu i zasad go regulujących często jest dla adepta bolesne. W czasach wychowania bezstresowego dyscyplina może być odczytywana jako źródło napięcia i traumy. W praktyce jednak „bezstresowcy” stają się źródłem wielu problemów dla siebie i dla otoczenia.

Krav Maga dyscyplina i rzeczywistość

Bezsprzecznie, dyscyplina traktowana jako narzędzie porządkuje naszą rzeczywistość. Nie jest możliwe osiągnięcie jakiegokolwiek wytyczonego celu bez trzymania się ustalonego sposobu postępowania. Ochrona bezpieczeństwa osobistego nie jest możliwa bez świadomości sytuacyjnej i gotowości użycia nabytych umiejętności fizycznych w momencie zagrożenia. Cały ten proces nie istnieje bez dyscypliny wewnętrznej.

Krav Maga dyscyplina własnego ciała

Podczas treningu najtrudniejsze wydaje się być dyscyplinowanie własnego ciała. Sekwencje, które dla ćwiczącego wydają się łatwe, gdy ogląda demonstrację techniki wykonywaną przez Instruktora, w praktyce często stają się trudne i kłopotliwe, gdy chce „nauczyć” swoje ciało dokładnego wzoru ruchu.
Często uczestnik szkolenia mówi mi – tak, wiem jak to zrobić, zazwyczaj odpowiadam mu: – wiem, że wiesz, teraz naucz swoje ciało.

Krav Maga dyscyplina i bezpieczeństwo treningu

Jeżeli chcesz, żeby Krav Maga działała, to trening musi być przeprowadzony w warunkach jak najbardziej zbliżonych do tych, w jakich musiałbyś użyć danej taktyki i techniki. To w jakim stopniu zbliżysz się do tego stanu zależy w ogromnej mierze od dyscypliny wewnętrznej Twojej i osób z którymi praktykujesz. To dzięki dyscyplinie możliwe jest wykonywanie konkretnych sekwencji w odpowiednim dystansie. To dzięki dyscyplinie możesz kontrolować to, co dzieje się w Twojej głowie i dzięki temu kontrolować agresora.

Krav Maga dyscyplina i doskonałość

Dyscypliny można się nauczyć, dyscyplinę można doskonalić. Dwa nieodzowne czynniki wspomagające ten proces to koncentracja i systematyczność. Jeżeli poważnie traktujesz to co robisz, to chcesz robić to jak najlepiej. Gdy tak jest, to musisz poświęcić czas, żeby to zrozumieć. Kiedy chcesz zrozumieć, musisz się na tym skoncentrować. Aby to opanować, musisz to systematycznie powtarzać. Żeby doskonalić, musisz odrzucać wszelkie zbędne elementy.

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2019 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione

[1] https://sjp.pl/dyscyplina