+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Męstwo – cnota moralna, która polega na umiejętności podjęcia dobrej decyzji mimo niesprzyjających uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Cnota męstwa czyni zdolnym do stawienia czoła próbom i narażenia się na nieprzyjemne konsekwencje, w imię wyższych wartości.

Krav Maga odwaga i męstwo

Jeżeli traktujesz szkolenie jako naukę poważnego systemu samoobrony i walki, to kwestia zrozumienia znaczenia odwagi i męstwa jest tak samo, a może nawet bardziej istotna od umiejętności technicznych. Jeżeli traktujesz Krav Maga jako dodatkowe zajęcia rekreacyjne i swojego rodzaju rozrywkowy epizod, to takie podejście eliminuje głębsze refleksje nad tym zagadnieniem.

Krav Maga odwaga i trening

To, że ktoś trenuje Krav Maga, nie musi świadczyć o tym, że jest odważny. Zdaję sobie sprawę, że w dla wielu osób przyjście na pierwszy trening wymaga odwagi. Zrozumienie, czym jest odwaga, jest kluczowym aspektem w podjęciu świadomej i odpowiedzialniej decyzji w sytuacji zagrożenia. Dzięki szkoleniu możliwe jest zbudowanie odpowiedniej postawy na poziomie emocjonalnym, psychicznym i fizycznym.

Krav Maga odwaga i jej „nabywanie”

Strach i odwaga są nieodzowne, wspomagają orientowanie się w sytuacji i podejmowanie decyzji o działaniu. Systematyczny, prawidłowy trening fizyczny prowadzi do automatyzacji odruchów. Kiedy dodamy do niego takie elementy jak zaskoczenie, niepewność, duża intensywność zewnętrznych stresorów oraz konieczność podejmowania prawidłowych szybkich decyzji, wtedy jesteśmy w stanie doprowadzić do automatyzacji nie tylko odruchów, ale i decyzji nimi zarządzających. Ten sam mechanizm dotyczy „nabywania” odwagi. Odwaga jest jednym z elementów Twojego „oprogramowania”. Właściwy trening wzmacnia pewność jego użycia.

Krav Maga odwaga i cienka granica

Ktoś musi nauczyć Cię sposobu, w jaki możesz wykorzystać swoje ciało, aby zdobyć przewagę i wygrać fizyczną konfrontację. Ktoś też powinien Ci wytłumaczyć, czym jest odwaga. Zdolność różnicowania głupoty i odwagi jest narzędziem selekcji naturalnej oddzielającym jednostki głupie od mądrych. Często osoby nie mające pojęcia o ochronie bezpieczeństwa osobistego zaskakują mnie swoimi bezkompromisowymi opiniami na temat rozwiązania tej, czy innej sytuacji. Ich pewność wynika z niewiedzy. Wystarczy kilka tygodni treningu, aby ich opinia została zachwiana. Świadomość zmienia podejście do życia.

Krav Maga odwaga i tchórzostwo 

Zrozumienie takich pojęć jak odwaga, strach, tchórzostwo i bohaterstwo eliminuje ryzyko złej interpretacji sytuacji, w której możesz się znaleźć. Zapewne nie raz słyszałeś o głupim bohaterstwie, które swoją podstawę miało w emocjonalnym stanie wzburzenia i nie uwzględniało późniejszych konsekwencji. Z drugiej strony mamy posądzanie kogoś o tchórzostwo w sytuacji, gdy ucieczka była jedynym skutecznym sposobem na ocalenie życia i szansą na ewentualną kontynuację walki.

Krav Maga odwaga i historia

Odwaga – śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa. Definicja ta doskonale oddaje znaczenie tego słowa. Wbrew powszechnemu rozumieniu może oznaczać świadome wycofanie się. Musisz nauczyć się odróżniać ucieczkę jako element taktyczny od ucieczki jako aktu tchórzostwa.
Sama odwaga nie wystarczy aby zwyciężać. Namacalnym przykładem, że odwaga może być pułapką wykorzystaną przeciwko nam samym przez doświadczonych strategów jest historia naszego narodu. Zastanów się dlaczego tak odważni ludzie wygrywają bitwy, a przegrywają wojny !

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2019 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione