+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Blisko 100% populacji nie wie, czym jest świadomość sytuacyjna. Przez analogię, możemy założyć, że podobna liczba osób nie wie, czym jest ochrona bezpieczeństwa osobistego. W większości ludzie myślą, że niebezpieczne sytuacje zdarzają się tylko innym osobom. Najpilniejsi studenci w mojej szkole Krav Maga to osoby, którym taka sytuacja się zdarzyła oraz ich znajomi lub bliscy, którzy byli świadkami incydentu.

Krav Maga profesjonalnie dla zwykłych ludzi

Imi Lichtenfeld w swoim zamyśle tworzył system dla zwykłych ludzi. Dopiero później został on zaadaptowany przez wojsko i policję. Krav Maga swoją popularność zawdzięcza  dwóm cechom – prostocie i skuteczności. Nauka systemu wymaga treningu, ale w porównaniu z innymi sztukami i sportami walki jest on uproszczony i ograniczony do niezbędnych elementów przydatnych w samoobronie i walce. Zabieg ten spowodowany był i jest założeniami, że osoba rozpoczynająca szkolenie musi nabyć umiejętności jak najszybciej, a jej czas jest ograniczony przez inne obowiązki np. pracę lub naukę.

Krav Maga profesjonalnie i tylko teoretycznie?

Wszelkie teoretyczne rozważania połączone z intelektualnym zrozumieniem zagadnienia są niczym w porównaniu z rzeczywistą praktyką treningową. W samym treningu Krav Maga nie chodzi bowiem tylko o nabycie umiejętności fizycznych. Chodzi o zmianę myślenia w procesie ich nabywania. Chodzi o postrzeganie rzeczywistości w taki sposób, aby prewencyjnie eliminować czynniki zagrażające Twojemu bezpieczeństwu.

Praktyczny trening Krav Maga:

  1. Przywraca uważność i spostrzegawczość.
  2. Zwraca uwagę na problem i wskazuje rozwiązanie.
  3. Oddziela myśl od czynu i iluzję od rzeczywistości.
  4. Buduje sprawność, siłę i determinację.
  5. Rozwija zdolności do samoobrony.
  6. Uczy jak walczyć.
  7. Jest sprawdzianem charakteru.

Krav Maga profesjonalnie i pułapka uproszczenia

Wiele osób wpada w pułapkę frazy „prosty do nauczenia”. Z perspektywy czasu stwierdzam, że dla wielu osób ten system nie będzie nigdy „ prosty do nauczenia”. Spowodowane jest to tym, że ta grupa nie chce zlikwidować swoich ograniczeń mentalnych lub/i fizycznych oraz nie rozumie podstawowych założeń Krav Maga. W dzisiejszych czasach ludzie upatrują wartości w emocjonalnych uniesieniach, a nie w rozsądnej pracy i twardej logice rzeczywistości. Ostatecznie, bezpieczeństwo osobiste to indywidualna sprawa, a historia pokazuje, że to myślący zwycięża.

Krav Maga profesjonalnie i osoby które próbują

Traktuję naukę Krav Maga  jak nabywanie profesjonalnych umiejętności. Unikam ludzi, którzy podejmując działanie mówią, że spróbują… coś zrobić. Poświęcam czas ludziom, którzy są zdecydowani coś zrobić. Zanim zdecydujesz o udziale w treningach, lepiej się nad tym zastanów. Przeżyłem już aktywnie wiele lat i dokładnie wiem, że szkoda czasu na próby. Potrzebna jest jasna decyzja, wytyczony cel i determinacja w jego osiągnięciu.

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2019 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione