+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Mimo że „unoszą Cię pandemiczne prądy zmian” zasady pozostają niezmienne. Jeżeli do tej pory myślałeś o Krav Maga tylko jako o systemie, dzięki któremu będziesz w stanie odeprzeć fizyczny atak agresora to widziałeś tylko fragment większego obrazu. W świecie Wojowników niezmienne zasady działają równorzędnie we wszystkich obszarach aktywności. Jeżeli tego nie rozumiesz to jest dobry czas by nadrobić zaległości.

Krav Maga przygotowanie i gotowość

Jeżeli jesteś Wojownikiem to stan gotowości nie jest dla Ciebie ciężarem, on pracuje dla Ciebie „w tle”. Między innymi, dzięki niemu działasz adekwatnie, a nawet jeżeli w wyniku okoliczności popełnisz błąd, to dzięki synergii z przygotowaniem jesteś zdolny do szybkiej korekty. To co Cię charakteryzuje to samodzielność myślenia i podejmowania prawidłowych decyzji, często wbrew opinii otoczenia.

Informacja, przygotowanie i gotowość

Istnieje analogia między sytuacją gdzie stajesz się ofiarą agresora, który przygotował i właśnie realizuje swój plan, a sytuacją gdy jesteś skazany na wymuszone decyzje zmieniające Twoje życie. W obydwóch przypadkach ktoś kto realizuje swój plan ma nad tobą przewagę informacyjną. Wiedział coś, zaplanował coś i to realizuje.

Zaskoczenie, przygotowanie i gotowość

Ty jesteś w gorszej sytuacji, bo po pierwsze często działa efekt zaskoczenia, po drugie musisz „rozpoznać w boju” co się dzieje, po trzecie zareagować adekwatnie do poziomu zagrożenia, po czwarte rozwiązać ten problem natychmiastowo,  po piąte jak najszybciej oddalić się ze strefy zagrożenia, po szóste sprawdzić swoje obrażenia i straty.

Świadomość, przygotowanie i gotowość

Dystans to odległość w czasie i przestrzeni. Oddalenie się ze strefy zagrożenia daje Ci możliwość oceny co się wydarzyło/wydarza. Jeżeli odskoczysz od atakującego napastnika jesteś w stanie obserwować większy obraz i rozpoznać elementy stwarzające zagrożenie i dające przewagę. Oczywiście jest to możliwe tylko w sytuacji gdy jesteś w stanie i umiesz rozpoznać takie elementy.

Zwycięstwo, przygotowanie i gotowość

Wiele osób myśli, że zakończenie konfrontacji to koniec problemu. Są w błędzie. Twoim celem w takiej sytuacji jest zadanie sobie pytania czy to już koniec problemu/ problemów? Znalezienie prawdziwej odpowiedzi wskazuje prawidłowy kierunek. Kluczem jest przygotowanie i gotowość do działania, nawet wtedy gdy hasztag #zostańwdomu zostanie zamieniony na bardziej hipnotyzujący.

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2020 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione