+48 603 39 78 67 szkola@kravmagakielce.com

Od wielu lat na różnych płaszczyznach edukacji zauważam pewne zjawisko. Osoba która przychodzi się czegoś nauczyć płaci za lekcje i w większości przypadków myśli że to wystarczy do opanowania wiedzy i umiejętności. Właściwie większość myśli tylko o kawałku papieru, który ma świadczyć o tym, że są certyfikowanymi fachowcami.( tutaj przeczytaj – Krav Maga dla dzieci ) Obserwuję i widzę jak z roku na rok ten „dramat” narasta. Prawda obiektywna wygląda zupełnie inaczej. W realnym życiu liczy się to co umiesz zrobić. Stare powiedzenie „Prawda jest miarą skuteczności” zamyka dyskusję.

Czyje ograniczenia w Krav Maga

Wiele osób rozpoczyna szkolenie Krav Maga z nastawieniem, że efekty przyjdą szybko. Wiele osób nie bierze pod uwagę swoich ograniczeń. Rozpoczęcie treningów stawia takie osoby w trudnej sytuacji. Po pierwsze okazuje się, że muszą te ograniczenia rozpoznać, po drugie znaleźć sposób jak je pokonać. Praktycznie priorytetem staje się walka z własnymi słabościami. Zawsze jednak winą za brak swojej odpowiedzialności można obarczyć Instruktora, partnera treningowego lub pogodę. Takie podejście do życia jest domeną ludzi słabych. ( tutaj przeczytaj – Krav Maga pierwszy trening )

Ograniczenia w Krav Maga czyli Twoje słabe strony

Zrobiłem listę najczęściej występujących ograniczeń u osób rozpoczynających naukę. Zaznaczam że jest to moje subiektywne spojrzenie i nie ma na celu krytyki lecz pomoc w identyfikacji słabych stron.

 1. Nadwaga
 2. Nadużywanie alkoholu i nałóg tytoniowy
 3. Mała tolerancja na wysiłek fizyczny
 4. Słaba koordynacja ruchowa
 5. Brak siły fizycznej ( tutaj przeczytaj – Krav Maga Siła )
 6. Ograniczenia ruchowe wynikające z  wad postawy i barku wychowania fizycznego
 7. Słaba komunikacja interpersonalna
 8. Słaba koncentracja
 9. Brak cierpliwości
 10. Brak systematyczności ( tutaj przeczytaj – Krav Maga dyscyplina )
 11. Słaba motywacja i determinacja ( tutaj przeczytaj – Krav Maga motywacja )
 12. Nadmierne teoretyzowanie
 13. Szukanie alternatywnych rozwiązań mające na celu odsunięciu w czasie pracy, którą trzeba wykonać aby osiągnąć wyznaczony rezultat
 14. Obarczanie winą za swoje niepowodzenia innych
 15. Bycie „pod pantoflem”. Bo, żona lub dziewczyna znajdzie Ci lepszą alternatywę niż trening samoobrony. Jednocześnie masz jej bronić i odpowiadać za bezpieczeństwo rodziny.

Zlikwiduj ograniczenia w Krav Maga

Identyfikacja powyższych punktów jest w mojej ocenie kluczowe dla dalszej edukacji w zakresie ochrony własnego bezpieczeństwa osobistego ( tutaj przeczytaj – Zasady Krav Maga ) . Rozpoznanie tych symptomów to dokładnie ten czas, w którym powinieneś zacząć nad nimi pracować i albo je eliminować albo poprawiać. Z kilkunastoletniego doświadczenia pracy treningowej wiem, że osoby które tego nie zrobią nie mają szans na rozwój w Krav Maga.

Ograniczenia w Krav Maga i miara skuteczności

Trening fizyczny, a w szczególności trening samoobrony i walki to przysłowiowy  papierek lakmusowy Twojego charakteru. Teoretyzując można wiele rzeczy „zaczarować”. Stając twarzą w twarz z przeciwnikiem dążącym do fizycznej konfrontacji potrzebne są realne umiejętności, których nie nabędziesz w drodze intelektualnych spekulacji lub wnosząc opłatę. W sytuacji gdzie w grę wchodzi brutalna siła fizyczna, która wygenerowana może pozbawić Cię zdrowia lub życia, prawda o Twoich umiejętnościach staje się miarą skuteczności i kwestią przeżycia. ( tutaj przeczytaj – Świadomość w Krav Maga )

Instruktor, uczeń i ograniczenia w Krav Maga

Trzymam się planu oraz odpowiednich standardów nauczania Krav Maga i szybko okazuje się, które osoby rzeczywiście chcą nauczyć się samoobrony, a które znalazły się na szkoleniu przez przypadek. To co jest naszym wspólnym mianownikiem (z osobami, które cenią wiedzę i są świadome swoich wyborów) to wartości i zrozumienie jak przebiega proces nauki. Ja rozumiem, jaka jest rola Instruktora, uczestnik rozumie jaka jest rola ucznia. ( tutaj przeczytaj – Krav Maga profesjonalnie )

Wojciech Poniewierski

Self Defence Krav Maga Instructor (basic) – IKMF 21.08.2005 r. Diploma No. 005015

Close Protection Instructor – IKMF 17.06.2007 r. Diploma No. 000285

G-5 Pierwsza Szkoła Krav Maga w Kielcach

 

© 2019 Wojciech Poniewierski | Kopiowanie zabronione